Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Werkprotocol

De ecologische werkprotocollen (EWP) van Bureau Natuurzorg sluiten altijd aan bij de praktijksituatie en zorgen ervoor dat werkzaamheden volgens eisen en regelgeving worden uitgevoerd. En dus ook kunnen doorgaan. In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke mitigerende maatregelen getroffen moeten worden om nadelige effecten op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten flora en fauna te verzachten of te voorkomen. De in een protocol opgenomen regels en maatregelen lijken soms een belemmering, maar door die goed uit te voeren voorkomen ze problemen. Voor de uitvoerenden is het een handig naslagwerk dat bij twijfel kan worden geraadpleegd, om uiteindelijk de goede beslissingen en stappen te nemen om schade aan soorten te voorkomen. Een EWP bevat ook alle foto’s van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten.
Voorbeelden van een EWP kunnen zijn, EWP baggeren, EWP snoeien en kappen, EWP maaien, EWP herinrichting, enzovoort.