Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Inventarisatie

Een inventarisatie is in het geval van een exoot vooral ook een probleem- en risico-inventarisatie. De inventarisatie van een aantasting door invasieve exoten kan het beste worden gedaan door een bestrijdingsdeskundige. Iedere locatie heeft specifieke en soms unieke eigenschappen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de aantasting op korte en lange termijn. Een invasieve exoot past zich aan en door die verschillende eigenschappen is de ontwikkeling en aanpak telkens anders. Dat is onze ervaring met zowel land als water gebonden soorten.
Aquatisch invasieve vegetatie ontwikkelt zich razendsnel in een fosfaatrijke omgeving. Door de enorme hoeveelheid plantmateriaal treedt eutrofiƫring op waardoor de aantasting steeds harder gaat. Daarmee wordt het verspreidingsgevaar ook steeds groter. Niet alleen in de directe omgeving van de exoot, maar ook naar andere gebieden toe. Traditioneel maaien versterkt die verspreiding.
Nog aanwezige inheemse flora en fauna worden geĆÆnventariseerd zodat een goed beeld ontstaat van de directe gevolgen van een aantasting. De lange termijn gevolgen van de aantasting worden in beeld gebracht vanuit diverse standpunten: niets doen, beheersen, bestrijden.
Vanuit de inventarisatie volgt een reeks van aanbevelingen, waarbij ook de snel te nemen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Plan van aanpak
Omdat iedere locatie specifieke en soms unieke eigenschappen heeft, kan men niet zomaar uitgaan van een standaard plan van aanpak. De investeringen in tijd en geld zijn zodanig dat een 100% effect moet worden behaald. Is het plan van aanpak niet op maat gesneden, dan is het niet ondenkbaar dat over een aantal jaar men weer opnieuw kan beginnen met de aanpak. Met alle gevolgen van dien.
Laat ook u Bureau Natuurzorg de inventarisatie doen en helpen bij het ontwikkelen van een plan van aanpak? De kans op succes is dan veel groter.