Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Water en Oever

Water en oever moeten qua ecologie goed in balans zijn. Dat vereenvoudigt het beheer en verlaagt de kosten. Een goede biodiversiteit in en om het oppervlaktewater is belangrijk. Het verhoogt de bijdrage aan de waterkwaliteit, de oever en de natuur en het verhoogt de natuurbeleving.
Veel mensen wonen aan het water of trekken er naar toe voor rust of recreatie. Daarnaast kunnen goed functionerende water- en oeversystemen voor flora en fauna een nuttige route creëren tussen diverse habitats en gebieden. Wij adviseren en helpen bij het aanleggen, herinrichten en/of herstellen van bestaande gebieden en bij de inrichting van nieuwe gebieden.
Bureau Natuurzorg helpt u bijvoorbeeld met de volgende diensten die bijdragen aan het herstel van de ecologie in bestaande situaties:
• Probleem inventarisatie
• Planvorming
• Onderzoek nutriëntenbelasting (water en bodem)
• Visstandonderzoek
• Beplantingsplan
• Leveren van water- en oeverbeplanting
• Beplanting van water en oever
• Monitoring herstel ecologie
Bureau Natuurzorg helpt u bijvoorbeeld ook met de volgende diensten die bijdragen aan het inrichten van nieuwe gebieden:
• Risico-inventarisatie
• Inventarisatie flora en fauna
• Opstellen flora en fauna gedeelten van een bestek
• Opstellen plan van aanpak en werkprotocollen
• Begeleiden van de werkzaamheden
• Leveren van water- en oeverbeplanting
• Beplanting van water en oever
• Monitoring groei van de ecologie