Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Beheer

Beheer of bestrijding, dat is de vraag waar Bureau Natuurzorg u bij kan helpen. Een goed opgesteld beheerplan en de correcte naleving daarvan, kunnen u helpen exoten in de hand te houden. Denk nooit “er is niets meer aan te doen”, want dan gaat het helemaal fout. Niet alleen voor de eigen biodiversiteit, maar vaak ook voor recreatie en natuurbeleving. Er zijn manieren om aantastingen te beheren en te corrigeren.

Sommige exoten kunnen nuttig zijn en door de juiste beheersmaatregelen in de hand worden gehouden. Andere exoten zorgen voor onherroepelijke schade aan de natuur en moeten worden aangepakt en volledig worden verwijdert. Vaak is de plaats en type van aantasting bepalend voor de keuze tussen accepteren en beheren, of voor rigoureuze bestrijding.

Inventarisatie en determinatie van het probleem is belangrijk in zowel tijd alsook het beheersen van kosten. Te vaak worden soorten niet ontdekt of herkend en ieder jaar uitstel is meestal een verdubbeling van de beheerskosten en de schade aan de natuur. Het opzetten van een management/beheersplan is werk voor specialisten, zoals Bureau Natuurzorg dat is, die ook op langere termijn kunnen inschatten wat het ingrijpen of verwaarlozen kan betekenen voor de beheerskosten en de natuur.

• De Japanse oester kwam mee met het ballastwater dat door schepen is ingenomen bij Japan.
• Via het ballastwater, ingenomen in het Midden-Oosten, komt legionella en cholera mee.
Veranderen van de loop van rivieren
• Door het graven van een verbinding tussen de Donau en de Main (Main-Donaukanaal) komen in grote getalen grondels, zoals de Kesslergrondel, naar Nederland.
Verhandelen van exotische planten en dieren
• De verkoop van aquarium- en vijverplanten zorgt voor problemen zoals met de Cabomba en het Ongelijkbladig vederkruid.
• Wat eerst een mooie tuinplant leek, is nu een fiks probleem, de Japanse duizendknoop.
• Een paartje, waarschijnlijk ontsnapte, Halsbandparkieten groeide uit naar een grote populatie door heel Nederland.
Bureau Natuurzorg doet onderzoek naar soorten, de effecten daarvan en naar besmettingsroutes.