Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Beheerplan

Bureau Natuurzorg kan voor u beheerplannen beoordelen, vereenvoudigen, opstellen, helpen opstellen of aanpassen.

Beheerplan flora en fauna
Een goed opgesteld beheerplan zorgt voor een optimale balans tussen het in stand houden van de natuur in uw omgeving en de vrijgemaakte budgetten voor dat beheer. Een goed beheerplan is een compromis tussen wet- en regelgeving, de natuur en uw eigen eisen en financiƫle middelen. Een beheerplan vertelt iets over uw directe omgeving, uw wensen en plannen voor die omgeving en hoe doelstellingen worden bereikt.In bepaalde gebieden kan het noodzakelijk zijn om een beheerplan op te splitsen in twee separate plannen, een beheerplan groen en een beheerplan water. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer uw directe omgeving ligt in- of aansluit bij- een waterwingebied of een natuurgebied.