Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Innovaties

De kennis die is samengebracht in Bureau Natuurzorg, plus ons netwerk, heeft al interessante innovaties teweeg gebracht. En we zijn nog niet klaar!

Met zoveel ervaring in het veld beginnen vanzelf radartjes te draaien bij probleemvormingen. Elke probleem- en risico-inventarisatie brengt oplossingsgericht denken teweeg. Hoe los je iets op, met wie, waarmee en wanneer? En dan nog wel zo dat de flora en fauna maximaal worden ontzien en zich weer gaan herstellen. Plus, hoe kan je iemand nog beter laten worden in zijn werk met de natuur zodat problemen met flora en fauna op voorhand worden voorkomen?

Enkele voorbeelden van hoe Bureau Natuurzorg problemen oplost door innovatief denken en handelen:

EMS – Eco Matting Solutions
Het afdekken en daarmee verduisteren van een waterbodem was tot voor kort ondenkbaar. Ondanks de problemen met woekerende uitheemse planten had verduistering door afdekking bij niemand enige voorkeur. Logisch, want de ecologische balans in een waterlichaam zou ernstig worden verstoord. Het afdekken van de waterbodem met EMS-d, het biologisch afbreekbaar doek van Bureau Natuurzorg, is daarin een doorbraak. Het lichtdicht afdekken van waterbodems met een open geweven doek dat na de verduisteringsperiode snel weer afbreekt. Zo blijven de nodige organismen aanwezig.

HVM
De Hydro Venturi Methode van Bureau Natuurzorg is een pakket aan maatregelen rond de inzet van de Hydro Venturi. Een Hydro Venturi boot verwijdert woekerende planten met wortel en al uit de watergangen. De HVM beschrijft nauwkeurig welke stappen en maatregelen moeten worden genomen om succesvol te zijn in de aanpak van woekerende waterplanten, zoals bijvoorbeeld de Waterwaaier en Ongelijkbladig Vederkruid. De HVM gaat van onderzoek naar planvorming, aanpak en het herstel van de ecologie. We leggen u graag uit hoe je in de strijd tegen aquatisch invasieve exoten succesvol kunt zijn.

Veldgids
De veldgids van Bureau Natuurzorg is een, voor een gemeente, op maat gemaakt naslagwerk dat kan worden geraadpleegd bij werkzaamheden waarbij het wel en wee van flora en fauna gemoeid is. De veldgids heeft een eigen pagina op deze site.

Meldpunt exoten
Bureau Natuurzorg heeft een landelijk meldpunt voor exoten opgezet. Iedere burger kan daar een vondst melden van niet inheemse soorten flora en fauna. Achter het meldpunt staat een team van deskundigen in kennis en uitvoering. Iedere vondst wordt besproken met de locatiebeheerder en hulp wordt aangeboden.

BIWP
Bestrijding Invasieve Waterplanten is het platform waar woekeringen van waterplanten kunnen worden gemeld. Vanuit dit platform, ontwikkeld door Bureau Natuurzorg, leiden kennis en innovatie u naar oplossingen van de problemen.

Hydro Venturi
Ontwikkeld door baggeraar Verduijn en begeleid door Bureau Natuurzorg is de Hydro Venturi, mits goed ingezet, een prima wapen tegen woekerende invasieve exoten in de watergangen.