Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Samenwerking

Samenwerking versterkt elkaar en beïnvloedt de uitkomst van projecten positief. Een goed eindresultaat is een duidelijk voordeel voor iedere partij die bij een project betrokken is. Bureau Natuurzorg staat open voor samenwerking met iedere partij die invloed heeft op het slagen van een project of daarbij belangen heeft. Door de brede kennis kunnen we in vrijwel ieder project aansluiten.
Bureau Natuurzorg werkt voor- en samen met beleidsbepalers, overheden en semi-overheden, ingenieursbureaus, watermanagementbureaus, de aannemerij, verenigingen en alle anderen die belang hebben bij de kwaliteit van de natuur.
Enkele vormen van samenwerking:
De Aquanoom, water & management – ondersteunt ons bij het verbeteren van de ecologische balans in en rond oppervlaktewater systemen.
Jan R Smit, Fine art printing specialist – de top in het printen van onze natuur- en landschap foto’s. (www.fineartprintingspecialist.nl)
Visserij Service Nederland – helpt ons bij onderzoek visstand en vissoortenbepaling.
Verduijn BV – helpen wij met ondersteunend ecologisch onderzoek en begeleiding bij de inzet van de Hydro Venturi tegen woekerende waterplanten.
Breed Loosdrecht – helpen wij met onderzoek naar nieuwe beheermethoden van de invasieve exoten Cabomba en Ongelijkbladig vederkruid.
M. Baars BV – helpen wij met ondersteunend ecologisch onderzoek en begeleiding bij de inzet van de Hydro Venturi tegen woekerende waterplanten.
Meldpunt Exoten en BIWP – ons platform van kennis en kunde voor locatieregistratie, onderzoek en aanpak van invasieve en woekerende waterplanten.
Best use of Nature – helpen wij bij benutting natuurlijke afvalstromen zoals bagger, groen en koemest.