Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Natuurtoets

De natuurtoets, of ook wel een “uitgebreide natuurtoets” genoemd, is een brede inventarisatievorm. Deze inventarisatie (veldonderzoek plus bureaustudie) levert waardevolle informatie op over een voorkomende beschermde soort of soorten, de habitats, bijzondere natuurwaarden en kijkt ook naar de effecten in de toekomst binnen en rond een plangebied.

Bij deze inventarisatievorm wordt uitgebreid stilgestaan bij wat de effecten van een project zijn op een de aanwezige en toekomstige natuur in het plangebied. Op onderdelen waar Bureau Natuurzorg kennis te kort komt, huren we in het belang van de kwaliteit van de natuurtoets een collega in, bijvoorbeeld een vleermuisdeskundige. Daar zijn we eerlijk in. We gaan geen verhaaltjes verzinnen om een rapport compleet te krijgen.

Veelal is de natuurtoets een vervolg op de resultaten uit een voortoets (quickscan). Bij het voorkomen van strikt beschermde soorten of bijzondere natuurwaarden, geeft een natuurtoets een beter beeld van alle effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van die soort of soorten of een gebied. Daardoor kunnen veel beter maatregelen worden ingepland om aan eisen en de wetgeving te voldoen.