Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Veldgids

Speciaal voor gemeenten en provincies maakt Bureau Natuurzorg een veldgids die zich volledig richt op de directe omgeving. Een op maat gemaakte veldgids. De veldgids is een informatieve bron die kan worden nageslagen wanneer men werkzaamheden uitvoert, of uit gaat voeren, die (mogelijk) van invloed zijn op de flora en fauna binnen de gemeente- of provinciegrens. De veldgids kan het gemis van een eigen flora- en faunaprotocol opvangen, of een aanwezig protocol aanvullen. Handig voor de eigen medewerkers of voor derden die bij u in het gebied een project gaan uitvoeren.

Alle belangrijke aspecten komen aan bod in deze veldgids, zoals:

• Gebiedsbeschrijving en habitat.
• Wettelijke kaders en regels.
• Ecologische hoofdstructuren.
• Natura 2000-gebieden.
• Protocol- en Beheergedeelte.
• Stappenplannen en uitvoeringskalenders.
• Factsheets met foto’s van de relevante beschermde soorten.
• Factsheets met foto’s van bedreigende niet-inheemse soorten.
• Factsheets met foto’s van bijzondere natuurwaarden.

Indien er nog geen of niet voldoende gegevens van flora en fauna aanwezig zijn, kan Bureau Natuurzorg ook een inventarisatie Flora en Fauna voor u verrichten.
De veldgids geeft ook informatie over soorten die een bedreiging vormen voor de gezondheid van medewerkers en andere uitvoerenden. Bijvoorbeeld de gevaren rond de plant Reuzen Berenklauw waarbij ook foto’s van lichamelijk letsel de alertheid van medewerkers verhogen.

De kosten van een veldgids vallen reuze mee. De veldgids wordt zo gemaakt dat u zelf het aantal exemplaren kan uitprinten. Geen onnodige druk- en handlingskosten dus.