Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Monitoring

Vaak verzorgt Bureau Natuurzorg de monitoring op de effecten van een reeds uitgevoerd project. Dat kan zijn op basis van soorten flora en fauna en de verwachtingen, maar ook of het project voldoende goed is uitgevoerd en de ecologische doelen zijn gerealiseerd, of in stand zijn gehouden. Meestal is het uitgangspunt; zijn de gestelde doelen behaald, of is er nog nazorg nodig.
Ook verzorgt Bureau Natuurzorg de monitoring op ecologie tijdens de uitvoering van een project. Dat valt altijd samen met de ecologische begeleiding. Vanuit die monitoring kunnen eventuele vervolgstappen worden bepaald.
Monitoring van effecten en trends kan ook over meerdere jaren gaan. Bijvoorbeeld wanneer de ontwikkeling van een soort of soortgroep moet worden onderzocht. We keren dan op vastgestelde tijdstippen terug naar een gebied om een inventarisatie te doen. Op de uitkomsten daarvan kunnen plannen worden ontwikkeld voor behoud of toename van de soort of soortgroep.