Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Soorten

Invasieve exoten veroorzaken steeds vaker flinke ecologische en financiële schade en soms ook lichamelijk letsel. Voordat we de ergste hier in het kort beschrijven, eerst een woord aan de lezer van deze pagina:
Gooi alstublieft niets in de natuur dat er niet in thuis hoort.Afval hoort in de afvalbak en niet elders. Hoe mooi een aquarium en vijverplant zoals de Waterwaaier ook is, hij hoort niet rond de stijger in een watergang. Afval uit een vijver of aquarium moet in de groene bak, dus ook niet op het gras laten liggen. Tuinafval hoort niet in de struiken of bossen, want er kan een heel vervelende tuinplant tussen zitten. Zo kan een op het oog mooie plant als de Japanse duizendknoop uitgroeien tot een drama van de eerste orde.

Enkele soorten die veel schade of ongemak aanrichten:
Waterwaaier (Cabomba caroliniana). Deze aquarium- en vijverplant groeit zo snel dat hij in enkele jaren complete watersystemen kan overwoekeren. De schade door het verdringen van inheemse soorten flora en fauna is groot. Daarnaast belemmert deze soort de waterdoorstroming en waterrecreatie.

Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum). Deze vijverplant groeit zo snel dat hij in enkele jaren complete watersystemen kan overwoekeren. De schade door het verdringen van inheemse soorten flora en fauna is groot. Daarnaast belemmert deze soort de waterdoorstroming en waterrecreatie.
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides). Water- en landgebonden. Deze vijverplant groeit zo snel dat hij in enkele jaren complete oevers en watersystemen kan overwoekeren. De schade door het verdringen en verduisteren van inheemse soorten flora en fauna is groot. Daarnaast belemmert deze soort de watergemalen en waterrecreatie.

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica). Deze struik is een plaag als het gaat om woekering en vooral hardnekkigheid. De wortels kunnen tot 7 meter diep gaan en zijn lastig te verwijderen. Op ieder overgebleven stukje wortel begint de plant gewoon weer opnieuw. Door het diep vertakte wortelstelsel is de plant ook chemisch lastig te bestrijden.

(Alsem)Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia). Deze één-jarige plant kan door zijn zaad werkelijk overal opduiken. De zaadjes met kleine stekels blijven aan vachten en kleding hangen. De plant belemmert andere planten te groeien waardoor hij voldoende ruimte heeft om zelf te ontwikkelen. Ambrosia is vooral geducht vanwege het stuifmeel dat fikse hooikoorts veroorzaakt.

Reuzen berenklauw (Heracleum mantegazzianum). Deze tot metershoge plant is hardnekkig en ook gevaarlijk voor de mens. De sappen veroorzaken ernstige brandwonden en de gassen in de holle stengel zijn giftig bij directe inademing.
Bosrank (Clematis vitalba). Deze clematissoort is weliswaar geen exoot, maar overwoekert planten, struiken en zelfs bomen. Deze sterven dan af door lichtgebrek. De plant is geen klimmer maar een wikkelaar.

Amerikaanse rode rivierkreeft (Procambarus clarkii). Water- en landgebonden. Veroorzaakt veel schade door het eten van visbroed en watergebonden insecten. Met name voor en na de paartijd lopen deze kreeften massaal over het land en verspreiden zich naar andere watergangen.
Muskusrat (Ondatra zibethicus). Water- en landgebonden. Veroorzaakt door gangenstelsels veel schade aan oevers en dijken. Na introductie voor jacht en bont (Bisambont) ontsnapte de soort en groeide dit “waterkonijn” in 10 jaar uit van enkele paartjes tot voorzichtig geschat enkele miljoenen. Door de intensieve aanpak neemt het aantal ieder jaar af.

Zuid-Amerikaanse Mineermot (Tuta absoluta). De larven van dit kleine motje graven gangen in planten en vruchten uit vooral de Solanaceae-familie. Tot deze familie behoren ook aardappelen en tomaten. De vruchten zijn dan niet meer verhandelbaar.

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis). Dit Lieveheersbeestje is ongecontroleerd geïntroduceerd om grote hoeveelheden luis te bestrijden. Dat voorkwam de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. De soort past zich echter zo succesvol aan binnen ons klimaat, dat het voortbestaan van onze inheemse soort wordt bedreigd.