Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Landschap en bos

Bureau Natuurzorg heeft ervaring in het adviseren bij het opstellen van inrichtingsplannen en bij de aanleg en het onderhoud van integrale gebiedsontwikkeling zoals verbindingszones en hoofdstructuren. Daarbij wordt niet alleen gelet op het voldoen aan gestelde doelen en regelgeving, maar vooral ook op de ontwikkeling van biodiversiteit en de ecologische uitkomsten van de inrichting op lange termijn.
Voor wat betreft bossen worden we vaak ingeschakeld om te adviseren op het gebied van exotenmanagement. Natuurlijk doen we ook inventarisaties zoals bij bomenkap, parkinrichting, enzovoort.