Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Exoten

Bureau Natuurzorg werkt met zorg aan de beheersing of verwijdering van exoten. Nationaal en internationaal. Dat doen we met advies en ondersteuning, vanaf de eerste planvormingen tot aan de oplevering van projecten.

In Nederland komen steeds meer exoten voor, zowel in de lucht, als op het land en in het water. Exoten komen uit andere klimaatstreken. Invasieve exoten zijn die dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging en verspreiding schade veroorzaken. Daarbij worden invasieve exoten ook wel uitheemse exoten genoemd. Invasieve soorten hebben zich weten te verspreiden door toedoen van menselijk handelen.

Het merendeel van de exoten vormt geen probleem. Maar in een aantal gevallen ontwikkelen de populaties van deze planten of dieren zich explosief. Deze zogenaamde invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen en ecosystemen veranderen. Exoten vormen op deze manier wereldwijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn er invasieve exoten die gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade kunnen veroorzaken

Exoten komen dus door menselijk handelen in onze natuur terecht. Bijvoorbeeld door import van buitenlandse producten, het meeliften via transportmiddelen, het veranderen van de loop van rivieren en het verhandelen van exotische planten en dieren. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn:

Import van buitenlandse producten

  • De tomaten en aardappel mineermot kwam binnen via terugkerende pellets en fust uit de tuinbouw.
  • De Tijgermug komt mee met geïmporteerde oude autobanden.

Meeliften via transportmiddelen

  • De Japanse oester kwam mee met het ballastwater dat door schepen is ingenomen bij Japan.
  • Via het ballastwater, ingenomen in het Midden-Oosten, komt legionella en cholera mee.

Veranderen van de loop van rivieren

  • Door het graven van een verbinding tussen de Donau en de Main (Main-Donaukanaal) komen in grote getalen grondels, zoals de Kesslergrondel, naar Nederland.

Verhandelen van exotische planten en dieren

  • De verkoop van aquarium- en vijverplanten zorgt voor problemen met de Cabomba en het Ongelijkbladig vederkruid.
  • Een paartje ontsnapte Halsbandparkieten groeide uit naar een grote populatie door heel Nederland.

De schade door exoten loopt in Europa op tot in de vele miljarden euro’s. Een flink deel daarvan staat op het conto van Nederland. De EU heeft een wetgeving in de maak betreffende exoten en de nieuwe Natuurwet speelt daar nu al op in. De EU en onze minister wijzen in eerste instantie 50 exoten aan waarvan de handel wordt verboden en het verwijderen ervan verplicht wordt, voor zover dat kan. Lukt uitroeien niet, dan moeten maatregelen er toe leiden dat de exoten in ieder geval beheersbaar blijven. De nieuwe Natuurwet stelt als hoofdregel: “Het is verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in bezit te hebben”.