Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Plan van aanpak

Steeds meer opdrachtgevers eisen dat bij inschrijving of voorafgaande aan de uitvoerende werkzaamheden, een gedegen plan van aanpak wordt opgesteld. Aan de flora- en faunakant gaat het om de vragen, wat gaat u doen, met wat gaat u het doen, wanneer gaat u het doen en hoe gaat u schade aan (beschermde) flora en fauna beperken of voorkomen. Het plan van aanpak weegt bij een EMVI aanbesteding mee in de beslissing of een opdracht aan u wordt toegekend.
Bureau Natuurzorg zoekt naar meerwaarde en kan het flora- en fauna gedeelte voor u uitwerken. Daarbij wordt gekeken naar de inhoud van een bestek, de gestelde eisen, de bijlagen, het plangebied, de wijze van uitvoering, gedragscodes en de natuurwetgeving. Goede voorbereiding zorgt voor een meerwaarde in het plan.