Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Hydro Venturi

Ontwikkeld door baggeraar Verduijn en mede op punt gezet door Bureau Natuurzorg, is de Hydro Venturi, mits correct ingezet, een prima wapen tegen woekerende invasieve exoten in de watersystemen. Het succes van deze machine is al bekend bij vele waterbeheerders. De machine spoelt door een mengsel van water en lucht (de verhouding is geheim) de grond tussen de wortels vandaan. Daardoor komt de plant los van de bodem en kan worden afgevoerd. Maar de machine kan het niet alleen af.
Omdat er meer dan alleen een machine nodig is om de klus goed te klaren, heeft Bureau Natuurzorg de HVM en het HVMP ontwikkelt. HVM staat voor Hydro Venturi Methode en HVMP staat voor Hydro Venturi Methode Plan. Beide bevatten een pakket van allerlei maatregelen om de Hydro Venturi zo succesvol mogelijk in te zetten, verspreiding te voorkomen en de ecologie snel te laten herstellen. Dat begint allemaal al aan het begin van het groeiseizoen van de aantasting, dus nog voordat de Hydro Venturi wordt ingezet.

Begeleiding van de Hydro Venturi
Er zijn veel redenen om Bureau Natuurzorg in te zetten om het werken met de Hydro Venturi te begeleiden. En gelukkig gebeurd dat ook. Sowieso vanwege het HVM en HVMP, maar ook vanwege het aansturen van de werkzaamheden en de kennis van de machine. De methode is rigoureus en moet correct worden uitgevoerd om succesvol te zijn.

Ecologisch onderzoek door Bureau Natuurzorg heeft reeds in 2009 aangetoond dat de machine nauwelijks een negatief effect heeft op alle waterorganismen. Daar zijn we dus niet zo bang voor. Wat wel van belang is dat in de voorinventarisatie goed moet worden gekeken naar plantontwikkeling en knelpunten. Vandaaruit wordt het HVMP opgesteld waardoor de begeleider veel beter kan inspelen op het succes van de bestrijding. Vanuit de begeleiding en het HVMP kan dan ook een effectief nazorgplan worden opgesteld.