Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Projectmanagement

Bureau Natuurzorg kan u van begin tot eind ontzorgen door een project volledig of deels te managen. Dat komt de resultaten ten goede en zorgt voor de juiste aanpakmethode van uitvoerende partij. Een voorbeeld daarvan is het succesvol managen bij het verwijderen van woekerende waterplanten met de Hydro Venturi.
Als specialist op het gebied van invasieve exoten en bestrijding kan Bureau Natuurzorg ook de regie rond een project in handen nemen, u ontzorgen. Van A tot Z managen is gebaseerd op ervaring en inzicht. Partijen op één lijn brengen, samenwerken, helder communiceren, organiseren en plannen, budget beheren, aansturen op kwaliteit en die bewaken, medewerkers instrueren en motiveren, zakelijke afwegingen maken, vergaderingen voorzitten, stevig onderhandelen, omgaan met conflicten, calamiteiten voorkomen, creatieve oplossingen bewerkstelligen, delegeren, tijdplanning bewaken, werkzaamheden controleren, aanspreken op uitvoeringstaken en soms weer vooraan beginnen.
Werken in de natuur en zeker met invasieve exoten is vaak onvoorspelbaar en niet altijd vooraf te plannen. Als projectmanager/directievoerder sta je stevig in de laarzen. De natuur heeft soms iets verrassends in huis waardoor een andere strategie moet worden gevolgd om de gestelde doelen te halen. Met invasieve exoten echter kan je het werk bij tegenslag niet zomaar een jaar uitstellen, want dan is de exoot weer verder uitgebreid en zijn daardoor de kosten toegenomen. Een directievoerder weet tegenslagen op te vangen en er innovatief mee om te gaan.
En, een projectmanager van Bureau Natuurzorg is ook meteen de ecologisch begeleider. Wel zo voordelig.