Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Meldpunt

Het Meldpunt Exoten is een landelijk meldpunt voor niet inheemse soorten flora en fauna (invasieve exoten) en woekeringen. Iedereen kan bij dit meldpunt een waargenomen probleem melden. Achter het meldpunt bevindt zich een deskundigenplatform, waar kennis en kunde elkaar ontmoeten om hulp te bieden bij het oplossen van een probleem. De deskundigen zijn experts in advisering en de aanpak van exoten en woekeringen.

Een gemeld probleem wordt gecommuniceerd met de beheerder van de desbetreffende locatie. De beheerder kan vervolgens gebruik maken van de expertise van het deskundigenplatform. Na een bezoek aan de probleemlocatie volgt een eerste advies. Vervolgens word hulp aangeboden bij het beheersen van het probleem. In eerste instantie ter voorkoming van verspreiding en vervolgens in de juiste aanpak van het probleem.

Leden van het deskundigenplatform zijn onder andere ecologen, bestrijdingsdeskundigen, vegetatiedeskundigen en aannemers. Zij krijgen inzicht in de meldingen en kunnen zich aanbieden om plannen en oplossingen te ontwikkelen die de strijd aangaan met de exoten en ongewenste woekeringen. Het platform is innovatief en onderzoekt huidige en nieuwe inzichten, om zo tot de beste oplossing te komen. Dat is maatwerk. Veel locaties verschillen dusdanig van elkaar dat een exoot zich nogal eens onvoorspelbaar gedraagt.

Maakt u bij het melden van problemen gebruik van de adresgegevens op de contactpagina.

Vervolg op een melding
Meldingen worden in kaart gebracht met als doel inzicht te krijgen in de verschillende aantastingen, verspreidingsgevaren en verspreidingsroutes. Door dit laatste kan een andere locatiebeheerder tijdig op de hoogte worden gebracht, zodat preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. Het voorkomen van verdere verspreiding van exoten, behoud van de ecologische balans en daarmee het voorkomen van steeds hoger oplopende beheerskosten is het eerste doel van het meldpunt.
Met goedkeuring van de locatiebeheerder doen we ter plaatse een probleeminventarisatie (PI). Daarbij word ook vastgesteld of de melding correct was. Deze PI doet bureau Natuurzorg, het flora en fauna adviesbureau met, naast dagelijkse taken, een specialisme op het gebied van invasieve exoten, teelttechniek en bestrijding. Vanuit de genomen PI kan een plan van aanpak worden ontwikkeld waarin de te nemen maatregelen worden vastgelegd. De daadwerkelijke aanpak ligt bij de locatiebeheerder.
Met eigen personeel, of met een deskundige aannemer.

Een probleeminventarisatie bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:
• Determinatie van de probleemsoort.
• Vaststellen van de mate van aantasting.
• Vaststellen en vastleggen van de locatie van de aantasting.
• Vaststellen van de risico’s op uitbreiding en verspreiding.
• Adviseren welke eerste maatregelen moeten worden getroffen.

Het deskundigenplatform helpt bij het opstellen van een Plan van aanpak en Beheerplan, waarin aandacht voor:
• De maatregelen om verdere uitbreiding te voorkomen.
• De meest effectieve beheer methode.
• De maatregelen om effectief te beheersen.
• De meest effectieve bestrijdingsmethode.
• De maatregelen om effectief te bestrijden.
• De tijd- en communicatieplannen.
• De keuze van de meest geschikte en ervaren partij (aantasting afhankelijk) om de beheersing of bestrijding uit te voeren.
• De nazorg om een hernieuwde aantasting te voorkomen.
• Een monitoringsplan en herstel ecologie.