Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Onderzoek

Hydro Venturi Methode (HMV)
Inmiddels is deze, door Verduijn (Kamerik) gevonden methode, door ons onderzoek verder ontwikkelt en uitgegroeid tot een zeer succesvolle bestrijdingsmethode van woekerende aquatische soorten zoals de Cabomba (Waterwaaier) en diverse vederkruiden. Voorwaarde voor een succesvolle bestrijding is echter dat alle instructies uit het door Bureau Natuurzorg ontwikkelde HVM-plan worden uitgevoerd. Snelheid is geboden! Wacht niet te lang met het bij ons opvragen van informatie en offertes. Bedenk daarbij dat door de snelle uitbreiding steeds meer water besmet raakt, waardoor de kosten ook snel toenemen. Onze onderzoeken zijn deels gefinancierd door Verduijn en zijn verder aangevuld uit eigen middelen.

Japanse duizendknoop
Van de bestrijdingsmethoden die wij onderzochten blijkt er 1 succesvol te zijn. Deze woekeraar kan worden aangepakt, mits men rekening houd met zaken zoals onder andere de maaimomenten, sapstromen en de tijdstippen van behandeling. Deze kleinschalige onderzoeken zijn tot nu toe gefinancierd uit eigen middelen. Wie helpt ons verder om onze methode te perfectioneren?

Exoten komen veelal door menselijk handelen in onze natuur terecht. Bijvoorbeeld door import van buitenlandse producten, het meeliften via transportmiddelen, het veranderen van de loop van rivieren en het verhandelen van exotische planten en dieren. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn:
Import van buitenlandse producten
• De tomaten en aardappel mineermot kwam binnen via terugkerende pellets en fust van de tuinbouw.
• De Tijgermug komt mee met geïmporteerde oude autobanden.
Meeliften via transportmiddelen
• De Japanse oester kwam mee met het ballastwater dat door schepen is ingenomen bij Japan.
• Via het ballastwater, ingenomen in het Midden-Oosten, komt legionella en cholera mee.
Veranderen van de loop van rivieren
• Door het graven van een verbinding tussen de Donau en de Main (Main-Donaukanaal) komen in grote getalen grondels, zoals de Kesslergrondel, naar Nederland.
Verhandelen van exotische planten en dieren
• De verkoop van aquarium- en vijverplanten zorgt voor problemen zoals met de Cabomba en het Ongelijkbladig vederkruid.
• Wat eerst een mooie tuinplant leek, is nu een fiks probleem, de Japanse duizendknoop.
• Een paartje, waarschijnlijk ontsnapte, Halsbandparkieten groeide uit naar een grote populatie door heel Nederland.
Bureau Natuurzorg doet onderzoek naar soorten, de effecten daarvan en naar besmettingsroutes.