Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Expertise

Bureau Natuurzorg is in kennis en kunde breed georiënteerd. Dat maakt ons interessant voor alle opdrachtgevers, omdat veel kennis en kunde in één project samenvallen. We blijven nuchter, praktijkgericht en oplossingsgericht nadenken en vooral ook meedenken.

Aan alle informatie op onze site kunt u zien dat we in veel zaken thuis zijn. Als we dan toch  uitschieters in expertise moeten noemen, dan zouden dat exoten en aquatische ecologie zijn. Een heel korte uitleg daarbij. De grondslag daarvan ligt in de land- en tuinbouw. Na de opleiding tot ecologisch entomoloog zijn we gestart als voorlichter biologische gewasbescherming en teeltvoorlichter in de biologisch teelten. Dan kom je al veel problemen met exoten tegen en al snel moet je ook in een sloot kijken wat de effecten van bestrijdingsmiddelen zijn op de ecologie. Vervolgens wordt je gevraagd eens te kijken naar een nieuw soort plant in een watergang (Cabomba) en zo zijn we uitgegroeid tot wat we nu zijn.

Nog één uitschieter dan, we zijn gewoon mens gebleven en kunnen met iedereen omgaan. Kaplaarzen aan, handen aan de ploeg en werken.