Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Projecten tot nu toe

Dit is een deel van de grotere projecten die Bureau Natuurzorg in 2018 uitvoerde en begeleide (bij baggeren alleen de projecten vernoemd die door het voortplantingsseizoen heenliepen):
Diverse inventarisaties en quickscans t.b.v. waterwerkprojecten
Diverse inventarisaties en quickscans t.b.v. natuurontwikkelingsprojecten
Diverse inventarisaties en quickscans t.b.v. Natura-2000 projecten
Inventarisatie en advies exoten diverse gebieden in Nederland
Inventarisatie en advies exoten diverse gebieden in Europa
WS HDSR – inventarisaties exoten en projectbegeleiding
WS Rijnland – inventarisaties exoten en projectbegeleiding
WS Delfland – inventarisaties exoten en projectbegeleiding
Diverse bureaustudies flora en fauna
Ontwikkelen diverse plannen van aanpak flora en fauna
Biodiversiteit toename projecten in gemeenten zoals Haarlemmermeer
Onderzoek afname ecologie Westeinderplassen
Diverse onderzoeken Noordse woelmuizen
Diverse onderzoeken vleermuizen
Diverse onderzoeken en probleemoplossing Bevers
Kadeverbetering Grecht
Onderhoud kades en dijken diverse locaties in Nederland
Onderhoud vaarwegen Zuid-Holland
NVO aanleg diverse locaties in Nederland
Baggeren en beschoeien Eem
Baggeren Woerden e.o.
Baggeren te Harderwijk e.o.
Baggeren te Oudewater e.o.
Baggeren Leiden e.o.
Baggeren Almere
Baggeren Zaanstad e.o.
Baggeren Tilburg-Breda en aquatische exoten
Baggeren Westland e.o.
Baggeren Waddinxveen Zuidplas e.o.
Baggeren Zoetermeer e.o.
Baggeren Groningen e.o.
Baggeren en beschoeien Oude Rijn zones
Baggeren Midden Rijnland
Bestrijden exoten IJsselstein middels de Hydro Venturi Methode
Bestrijden exoten Woerden middels de Hydro Venturi Methode
Bestrijden exoten Lopik middels de Hydro Venturi Methode
Bestrijden exoten Benschop middels de Hydro Venturi Methode
Succesvol onderzoek bestrijdingsmethode Japanse duizendknoop
Life+ project Peelvenen
Verwijdering exoten uit het hoogveengebied Mariapeel
Herinrichting Leenderbos
Onderzoek bestrijdingsmethoden exotische aquatische vegetatie
Herinrichting Ghoybos Leiderdorp
Exotenbeheersing voormalige zandwinputten langs rivieren
Diverse ontheffingsaanvragen
Eco-maaien N-wegen Provincie Utrecht, toename biodiversiteit
Eco-maaien N-wegen Provincie Gelderland, toename biodiversiteit
Eco-maaiwerkzaamheden Amsterdam, toename biodiversiteit
Eco-maaiwerkzaamheden Goeree-Overflakkee, toename biodiversiteit
Eco-maaiwerkzaamheden Nieuwkoop, toename biodiversiteit
Biodiversiteittoename en exotenbeheer langs spoorlijntrajecten
Diverse herinrichtingen watersystemen in Nederland
Inspecties autocrossterreinen in Nederland
Inrichten vogelweidegebieden zoals Demmerik
Weidevogel inventarisaties en advies diverse locaties in Nederland
Herinrichten stationsgebied Driebergen-Zeist
En tussendoor nog flink wat kleinere opdrachten zoals soortonderzoeken, vooropnamen, gebiedsvrijgaven en dergelijke. Best iets om trots op te zijn, en dat zijn we dan ook. Dank aan alle opdrachtgevers 2018.

Dit is een deel van de grotere projecten die Bureau Natuurzorg in 2017 deed, bij betrokken was of nog steeds bij betrokken is:
Succesvol onderzoek bestrijdingsmethode Japanse duizendknoop
Diverse Natuurtoetsen en QuickScans t.b.v. projecten
Ontwikkelen plannen van aanpak flora en fauna
Baggeren Hollandse IJssel
Baggeren Woerden e.o.
Baggeren te Zwijndrecht e.o.
Baggeren te Oudewater e.o.
Baggeren Polsbroek e.o.
Baggeren Amsterdam Vondelpark e.o.
Baggeren Leiden e.o.
Baggeren Almere
Baggeren Dirksland en aquatische exoten
Baggeren Veenendaal e.o.
Baggeren Roosendaal e.o.
Baggeren Tilburg-Reeshof en aquatische exoten
Baggeren ’s-Graveland e.o.
Baggeren IJsselveld e.o.
Baggeren Nieuwerbrug e.o.
Baggeren Westland e.o.
Baggeren Schieland Zuidplas e.o.
Baggeren Schagerbrug e.o.
Baggeren Benschop e.o.
Baggeren te Ridderkerk e.o.
Baggeren Groningen e.o.
Baggeren Boterdiep
Baggeren Oude Rijn zones
Baggeren Midden Rijnland
Bestrijden exoten IJsselstein (Hydro Venturi)
Bestrijden exoten Woerden (Hydro Venturi)
Bestrijden exoten Lopik (Hydro Venturi)
Bestrijden exoten Benschop (Hydro Venturi)
Bestrijden exoten Houten (Hydro Venturi)
Verwijdering exoten uit het hoogveengebied Mariapeel
Eco-maaien ESA terreinen Noordwijk
Herinrichting Ghoybos Leiderdorp
Natuurtoets aanleg Blankenburg verbinding
Onderzoek exotenbeheersing Koornwaard
Ontheffingsaanvragen Natura-2000 herinrichting
Herinrichting oevers Eem
Eco-maaien N-wegen Provincie Utrecht
Eco-maaien Amsterdam-ecolinten
Inventarisaties flora en fauna watergangen
Inventarisaties exoten diverse gebieden
Biodiversiteit toename Zoetermeer
Biodiversiteittoename spoorlijntrajecten
Life+ project Peelvenen
Eco-maaiwerkzaamheden Amsterdam
Eco-maaiwerkzaamheden Goeree-Overflakkee
Diverse herinrichting watersystemen
Inspecties autocrossterreinen e.o.
Inrichten vogelweidegebied Demmerik
Weidevogel inventarisaties
NVO aanleg diverse locaties
Herinrichten stationsgebied Driebergen-Zeist
Onderzoek bestrijdingsmethoden woekerende waterplanten
Onderhoud kades diverse locaties
En tussendoor nog flink wat kleinere opdrachten zoals vooropnames, gebiedsvrijgave en dergelijke. Best iets om trots op te zijn, en dat zijn we dan ook. Dank aan alle opdrachtgevers 2017.
Dit is een deel van de grotere projecten die Bureau Natuurzorg in 2016 deed, bij betrokken was of nog steeds bij betrokken is:
Verwijdering exoten uit het hoogveengebied Mariapeel.
Proeven bestrijdingsmethoden Grote waternavel
Ontwikkelen diverse plannen van aanpak flora en fauna
Onderzoek overlast door Bevers
Ontheffingsaanvragen Bevers
Diverse Natuurtoetsen en QuickScans t.b.v. projecten
Otters Vinkeveen
Baggeren te Woerden
Baggeren te Zwijndrecht
Baggeren te Oudewater
Inventarisaties flora en fauna watergangen
Onderzoek bestrijdingsmiddelen oppervlaktewater
Aquatische exoten Houten (Hydro Venturi)
Inventarisaties exoten diverse gemeenten
Biodiversiteit toename Zoetermeer
Life+ project Peelvenen
Baggeren te Leiden
Natuurontwikkeling Bentwoud
Eco-maaiwerkzaamheden Amsterdam
Baggeren te Benschop e.o.
Eco-maaiwerkzaamheden Papendrecht
Aquatische exoten IJsselstein (Hydro Venturi)
Aquatische exoten Woerden (Hydro Venturi)
Baggeren te Ridderkerk
Natuurverbetering Demmerik
Weidevogel inventarisaties
Baggeren te Zeist
Diverse inventarisaties exoten
Aquatische exoten Groningen (Hydro Venturi)
Eco-maaiwerkzaamheden Goeree-Overflakkee
Exoten te Dirksland
NVO aanleg diverse locaties
Aquatische exoten IJsselstein (Hydro Venturi)
Bomenkap Zeist
Onderzoek Sinusmaaien versus Blokmaaien
Renovatie sluizencomplex Hardinxveld
Baggeren Oude Rijn zones
Baggeren te Alphen aan den Rijn
Baggeren Dubbele Wiericke
Onderzoek bestrijdingsmethoden woekerende waterplanten
Aanleg fietsroute Leiderdorp
Baggeren Midden Rijnland
Kadeverbeteringen diverse locaties
En tussendoor nog flink wat kleinere opdrachten zoals vooropnames, gebiedsvrijgave en dergelijke. Best iets om trots op te zijn, en dat zijn we dan ook. Dank aan alle opdrachtgevers 2016.
Dit is een deel van de grotere projecten die Bureau Natuurzorg in 2015 deed, bij betrokken was of nog steeds betrokken is:
Natura-2000, verwijdering exoten uit het hoogveengebied Mariapeel.
Baggeren, ’s-Graveland.
Inventarisatie aquatische exoten, Amsterdam.
Problemen oppervlaktewater, Voorschoten.
Inventarisatie Aquatische exoten, IJsselstein.
Verwijdering aquatische exoten, Hydro Venturi, IJsselstein.
Onderzoek overlast modelvliegtuigen.
Baggeren, Heycop e.o.
Aanleg Bentwoud, Benthuizen
Baggeren, Gouda
Onderzoek aquatische exoten, Tsjechië
Baggeren, IJsselstein
Baggeren, Leiden
Verwijdering aquatische exoten, Hydro Venturi, Hardinxveld-Giessendam.
Onderzoek Bevers, Drimmelen
Onderzoek aquatische en landexoten, diverse gemeenten
Inventarisatie flora en fauna, Nieuwegein
Herinrichting stadspark, Alphen aan den Rijn
Inventarisatie flora en fauna, Volkerrail
Baggeren, Alphen aan den Rijn e.o.
Onderzoek bestrijding aquatische exoten, Loosdrecht
Herinrichting Leendert de Boerspolder, Kaagplassen
Bomenkap, A4
Baggeren, Ter Aar e.o.
Baggeren Harmelen e.o.
Baggeren, Zegveld e.o.
Baggeren, Mastwijk e.o.
En tussendoor nog flink wat kleinere opdrachten zoals quickscans, gebiedsvrijgave en dergelijke. Best iets om trots op te zijn, en dat zijn we dan ook. Dank aan alle opdrachtgevers 2015.