Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Bestekvorming

Steeds meer wordt Bureau Natuurzorg betrokken bij het vormen van een bestek. Bij het opmaken van een bestek is het gedeelte “flora en fauna” vaak vrij ingewikkeld. Door de juiste informatie kunnen bij de uitvoering van een project problemen worden voorkomen. Bureau Natuurzorg heeft daarvoor een Risico Inventarisatie ontwikkeld en voert die voor u uit. Deze RI geeft inzicht in (mogelijke) knelpunten die van invloed zijn op de voortgang van de uitvoering. Door een goed voorbereid bestek kunnen problemen met flora en fauna worden voorkomen en word het risico op vertraging van de uitvoering verminderd.