Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

KRW

Bureau Natuurzorg werkt met zorg aan het behalen van targets die zijn bepaald in de Kaderrichtlijn Water. Dat doen we met advies en ondersteuning, vanaf de eerste planvormingen tot aan de oplevering van projecten.

De Kaderrichtlijn Water heeft als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Het is een kaderrichtlijn regelgeving. Dat wil zeggen dat er vaste lijnen en doelen zijn opgezet en dat de landen daar meestal zelf aanvullende doelstellingen en maatregelen voor moeten vaststellen.

De doelen voor chemische stoffen in de Kaderrichtlijn Water zijn vastgelegd in normen. Op Europees niveau zijn voor een aantal chemische stoffen normen vastgesteld in de Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen. Nederland heeft deze lijst aangevuld met normen voor meer chemische stoffen. De chemische stoffen komen vaak in het water terecht via de industrie en het toepassen van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw.

De KRW eist dat ook Nederland ecologische doelstellingen formuleert. Met maatlatten voor de ecologische toestand van de Nederlandse oppervlaktewateren zijn de ecologische doelen bepaald.

De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft invloed op de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen. De KRW beoogt een ‘goede toestand’ van het water, waardoor de inspanning om het water te zuiveren steeds meer kan worden gereduceerd. Voor het grondwater zijn in de Grondwaterrichtlijn-eisen voor de chemische toestand uitgewerkt.

De doelen zijn niet eenvoudig te bereiken. Waterbeheerders zoals de waterschappen werken er hard aan om de gestelde doelen te halen en moeten daarvoor vaak flink investeren.