Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Exoten

Bureau Natuurzorg is specialist in exotenmanagement. Wij adviseren in de bestrijding of beheersing van exoten. Invasieve exoten veroorzaken schade aan de biodiversiteit en verhogen, indien te laat ontdekt of genegeerd, de beheerskosten. Daarnaast kunnen invasieve exoten een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier. Veel problemen en hoge kosten kunnen worden vermeden door op tijd Bureau Natuurzorg in te schakelen voor advies en ondersteuning.

Zowel nationaal als Europees, is nieuwe wet- en regelgeving opgesteld om invasieve exoten aan te pakken. Daarbij wordt verschil gezien tussen exoten en invasieve exoten.

Exoten
Dieren of planten van soorten die niet van nature in Nederland voorkomen of voorkwamen en die door menselijk handelen terecht zijn gekomen in de Nederlandse natuur of dat in de nabije toekomst dreigen te doen.

Invasieve exoten:
Exoten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur:
a. een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van nature in Nederland of elders voorkomen, of
b. een aanmerkelijke verslechtering kunnen veroorzaken van omstandigheden die voor het voortbestaan van soorten als bedoeld in punt a noodzakelijk zijn.

In de nieuwe wetgeving worden door de minister eerst 50 soorten aangewezen die moeten worden aangepakt. Die aangewezen soorten zijn in aantallen en typen dynamisch. Op ieder moment kunnen soorten worden toegevoegd of verwijdert. Een belangrijke eerste (maat)regel uit de nieuwe wetgeving is: “Het is verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten, te verhandelen of in bezit te hebben”.