Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Nazorg

Bij een verwijdering blijven vrijwel altijd enige resten van de exoten over. Om te voorkomen dat die weer uitgroeien tot een probleem is nazorg erg belangrijk. Nazorg is onder andere het volhardend blijven verwijderen van restanten in de jaren na de aanpak. Daarvoor is het monitoren van de resultaten en het monitoren op het herstel van de ecologie belangrijk. In dat traject kan ook worden gekozen om de natuur een hand te helpen met herstel, bijvoorbeeld door het kweken en uitzetten van inheemse plantensoorten.

Het is nodig een goed beheerplan voor enkele jaren op te stellen, waarin voor iedere partij heldere maatregelen en afspraken staan om het succes van de bestrijding op te volgen en vast te houden. Omdat onderhoud vaak is uitbesteed, gaat men al snel weer over tot de orde van de dag en beginnen de problemen weer toe te nemen.

Nazorg
Bureau Natuurzorg verzorgt of begeleid graag zelf de nazorg. Na een grondige bestrijding van een invasieve exoot blijven er vrijwel altijd enige resten van de exoot over. Bijvoorbeeld wortels en restanten op lastig te bereiken plekken. Om te voorkomen dat die weer uitgroeien tot een nieuwe woekering is nazorg erg belangrijk. Nazorg is onder andere het (herhaaldelijk) verwijderen van exootrestanten in de jaren na de aanpak. Op deze manier raakt de exoot “uitgeput”. Het aantal jaren dat nazorg nodig is ligt niet alleen aan het eerste succes van verwijdering en de locatie, maar ook aan de soort.

Monitoring
Tegelijk met de nazorg kan de deskundige het herstel van de oorspronkelijke natuur en het terugkeren van een ecologisch evenwicht monitoren en indien nodig sturen. Na een grootschalige bestrijding ontstaat er soms een zeer complexe situatie waarbij de natuur zich niet altijd herstelt zoals het was of gewenst is. Bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke soorten flora zijn verdreven. Bureau Natuurzorg kan iedere gewenste situatie bevorderen door bijvoorbeeld het kweken van gebiedseigen planten, struiken en bomen. Voor oppervlaktewateren kweken we ook de juiste en gebiedseigen inheemse oever- en waterplanten die bijdragen aan een snel herstel.