Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Projectbegeleiding

Bureau Natuurzorg is goed in ecologische projectbegeleiding. Benen in de kaplaarzen en handen aan de ploeg is ons motto. Een goede begeleider weet van de belangen van alle betrokken partijen, de wet- en regelgeving, houdt daar allemaal rekening mee en leidt een project tot een succesvol einde. Een goede begeleider durft ook tussen partijen in te staan en weet te bemiddelen. Hij beschermt de belangen van alle partijen en communiceert op ieder niveau. Een greep uit onze projecten:
Baggeren
We begeleiden veel kleine en grote baggerprojecten, ook in het broedseizoen. Altijd tot tevredenheid van een waterschap, gemeente en de uitvoerder. Een negatief imago van baggerwerkzaamheden wordt omgezet in tevredenheid omdat het leefgebied en dus de toekomst van soorten wordt verbeterd. De begeleider wordt onderdeel van het baggerteam en voorkomt problemen in de uitvoering.
Natura-2000
Werk voor een specialist die ook alle belanghebbenden voor zich weet te winnen. Onze begeleider kijkt naar de lange termijn uitkomsten van een project en handelt daar naar. Hij stuurt aan op handhaving van doelstellingen en het naleven van regels en gestelde eisen. Waar mogelijk doet hij voorstellen die leiden tot resultaatverbeteringen.
Exoten
Omdat door invasieve exoten de ecologie ernstig uit balans raakt en het ingrijpen vaak ook een effect heeft op die balans, is het belangrijk om projecten te laten begeleiden door een terzake deskundige. Wat de ingreep is en hoe de ingreep wordt gedaan is bepalend voor de toekomst van gebiedseigen soorten, al dan niet beschermd. Een deskundige van bureau Natuurzorg kan tijdens de uitvoering van een project al duwen en trekken aan het resultaat op lange termijn.
Landschap inrichting
Begrijpen waarom een (her)inrichting plaatsvindt en niet op alle slakken zout leggen. Het eindresultaat van een inrichting kan best positieve gevolgen hebben voor de natuur. Daar kijkt een begeleider naar. Eventueel doet hij verbetervoorstellen. Hij telt soortaantallen en neemt de juiste beslissing op basis van kennis en het vermogen om op lange termijn te kunnen denken. Verlies ik 1 exemplaar of win ik er straks juist 3 terug. Dat is de kracht van een praktijkgerichte ecologisch begeleider.
Informatie over inschrijvingen, plannen van aanpak en ecologische werkprotocollen vindt u onder de menuknop “Management”