Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Broedseizoen

Tijdens het werken in het broedseizoen wordt vaak Bureau Natuurzorg ingeschakeld voor een quickscan, werkprotocol en projectbegeleidingen. Ervaring speelt hierin een grote rol en zorgt er voor dat projecten kunnen worden uitgevoerd. Niet altijd vanzelf, maar wel altijd. Belangrijk is te weten hoe een broedgeval zich gedraagt en in welke omstandigheden er wordt gebroed. Er zijn flinke verschillen tussen een stadskern, woonrand, polder of bos.

Broeden kan al in februari beginnen en doorlopen tot in september. De wetgeving stelt geen begin- en einddatum voor, maar stelt wel regels aan alle broedgevallen. Het werk in die periode kan vaak misgaan wanneer men onverwachts een nest tegenkomt. Wat je dan moet doen is vaak een lastig onderwerp. Wij helpen u de juiste beslissingen te nemen en daardoor problemen te voorkomen. Dat doen we door u tijdens het broedseizoen te begeleiden in de uitvoering.

Wij zorgen er voor dat u een sluitend ecologisch dossier opbouwt. Papieren bijhouden is niet altijd even leuk, maar behoed u voor veel onheil. De wetgever is bepaald niet kinderachtig als het gaat om veroordelingen. Als professional kunt u zich niet beroepen op “ik wist het niet”. Zo is de boete voor het vernielen van een eendennest al snel € 75.000 en het vernielen van een merelnest al snel € 25.000.

Daarnaast valt het paaiseizoen van vissen ook in die periode en beginnen beschermde planten en dieren zich te ontwikkelen.

Om al die redenen wordt Bureau Natuurzorg ingeschakeld om u door het “broedseizoen” heen te helpen. Zowel door de opdrachtgever als ook door de opdrachtnemer.