Projecten

Deskundigheid, kunnen samenwerken en aansturen. Dat zijn sterke punten van Bureau Natuurzorg die er voor zorgen dat projecten goed verlopen. Wij verzorgen projecten van A tot Z, of onderdelen daarvan. In willekeurige volgorde kunt u ons, nationaal en internationaal, bijvoorbeeld vragen voor:

  • Baggerprojecten
  • Watermanagement
  • Natura-2000 projecten
  • (Her)inrichten van zandwinputten
  • (Her)inrichting van gebieden
  • (Her)inrichting oever en water
  • Bestrijden van invasieve exoten
  • Waterkwaliteit problemen
  • Onderzoek en monitoring

Natuurlijk zijn we ook beschikbaar voor onderdelen uit een project, zoals een quickscan, ecologische begeleiding, nazorg, monitoring resultaten, nesten bij bomenkap, plaagbestrijding, planvorming, enzovoort.