Management

Het managen van de natuur en de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte eist nogal wat kennisvlakken, vaardigheden, vormen en taken. Wat Bureau Natuurzorg hierin voor u kan betekenen is in dit gedeelte te lezen. Een greep:

  • Inschrijving op projecten
  • Plan van aanpak flora en fauna
  • EWP Ecologisch werkprotocol
  • Bestekvorming
  • Beheerplan
  • Gedragscode
  • Projectmanagement
  • Natuurwet- en regelgeving
  • Cursus Wetgeving in de praktijk