Cursus wet en praktijk

De oude Flora- en faunawet was lastig, maar bestond al lang genoeg om op hoofdlijnen te weten wat er wel en niet kon of mocht. De nieuwe Natuurwet is een ander verhaal. De samenvoeging van drie oude wetten, plus het inspelen op de Europese wetgeving, maken het niet eenvoudiger. Wat staat waar en wat is er nu voor ons belangrijk? Wat houd die verandering in en kan ik daar wel aan voldoen? Hoe past de wet in mijn project?

Bureau Natuurzorg helpt graag om de bewustwording van u en uw medewerkers te verbeteren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Daarvoor hebben we een cursus “Natuurwet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk” opgezet. Deze cursus is eenvoudig en begrijpelijk van opzet en sluit aan bij de dagelijkse praktijk rond het werken in de openbare ruimte.

De cursus duurt 2 dagdelen en gaat in op de volgende onderwerpen:

  • De wetgevingen
  • Inhoud van de huidige flora- en faunawetgeving
  • Nieuwe Natuurwet en natuurbescherming
  • Natuurgebieden
  • Aanvullende regelgeving
  • Werken in de buitenruimte
  • Voorbereiding van projecten
  • Uitvoeren van projecten
  • Seizoensinvloeden
  • Samenvatting en lichte toets

Iedere cursist ontvangt een cursusmap die ook als nuttig naslagwerk kan worden gebruikt. Neemt u gerust contact op voor meer info en een offerte.